Herziene uitgave boek "Libellen in Drenthe" is in april 2016 verschenen

Na het succes in 2014, verschijnt in april dit jaar de herziene uitgave van het boek Libellen in Drenthe.

Eerste waarneming van Kempense heidelibel in Drenthe

Op 13 september 2016 vonden Sonja en Lex een mannetje Kempense heidelibel op het Drouwenerveld (Foto: Sonja & Lex).

Beekoeverlibel nieuw voor Drenthe!

Op zondag 10 juli 2016 werd een leuke libellenwaarneming gedaan, namelijk een mannetje Beekoeverlibel. René Smid nam het beestje waar op het Dwingelderveld en kon het fotograferen. Dit is de eerste waarneming van de soort in Drenthe!

 

Populatie Beekrombout in de Drentsche Aa

Juni 2015: Het begon in 2011, toen werd voor het eerst na 89 jaar weer een Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) in de Drentsche Aa waargenomen.

De jaren er na werden steeds enkele exemplaren van deze Rode Lijst soort gezien.

Nu in 2015 goed nieuws. Na een uitgebreide inventarisatie blijkt er een populatie van de soort aanwezig te zijn. Ruim twintig individuen werden over een lang traject langs de beek waargenomen.

Recensie Libellen in Drenthe (Brachytron 2015)

In het tijdschrift Brachytron van de Nederlandse Vereiniging voor Libellenstudie stond een goede recensie over het boek Libellen in Drenthe. PDF >

 

 


uptime