Bestuur

Stichting Libellenwerkgroep Drenthe

Ronald Reuderink: Voorzitter

Gerard Abbingh: Secretaris

Jan Joost Mekkes: Penningmeester

Poster LWD

Donateurschap

Donatatie vanaf € 5,- per jaar.

Triodos rekeningnr. NL 12 TRIO 0254 4007 52 tnv Stichting LWD, Assen.

ANBI

Fiscaal nummer: 8510 04 180
Contactgegevens: bereikbaar via
Lange Hout 6, 9408DB Assen

Beloningsbeleid: Bestuursleden dan wel overige leden ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook

Doelstelling: De Stichting is opgericht in 2003. Zij is gelieerd met de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, De Vlinderstichting en EIS Nederland. De stichting heeft ondermeer als doelstelling om de libellenfauna van Drenthe in kaart te brengen. We organiseren jaaravonden en cursussen voor het herkennen van libellen. Elk jaar organiseren we excursies om bepaalde gebieden te inventariseren. Momenteel wordt er gewerkt aan het samenstellen van de atlas. We streven daarom om in 2014 een atlas van de Libellen in Drenthe uit te brengen.

Verslag van uitgevoerde activiteiten: zie onderdeel “activiteiten” op de site

KvK. nr. Groningen 53.755.715

BTW nr. 85.10.04.180

 


uptime